top of page

   הבטחת איכות   

 

צוות הבטחת האיכות של חברת דרפלסט מבטיח ללקוחותיה את המוצרים באיכות ובסטנדרט תוך התאמתם למאפייני המוצר ודרישותיו.

חברת דרפלסט עומדת בתקנים הבינלאומיים המחמירים והעדכניים, כגון 2015:ISO 9001 ו–HACCP .

 

מוצרינו עומדים בתקן ישראלי 5113 למוצרי פלסטיק במגע עם מזון ומשקאות ומיוצרים מחומרי גלם המאושרים ומתאימים לאריזת מזון.

כמו כן, מוצרנו גם מתאימים לתינוקות ופעוטות החל מגיל לידה לפי התקן הישראלי 14372.
 

במקרים בהם נדרשת עמידה בתקנים מקומיים ובינלאומיים ספציפיים, החברה משתפת פעולה עם לקוחותיה ומגישה להם סיוע טכני ומנהלתי בסקירת הדרישות ובדיקת התאמת המוצר לרגולציות גלובליות מגוונות.

bottom of page