כל המוצרים   

 

דרפלסט מציעה אריזות פלסטיק לחברות מתחומי המזון, הכימיקלים, הפארמה, חומרי גלם לתעשיית התרופות, הקוסמטיקה ועוד.