עגולים


 • גביע 130 מ"ל


 • גביע 170 מ"ל


 • גביע 180 מ"ל


 • גביע 210 מ"ל


 • גביע 230 מ"ל


 • גביע 280 מ"ל


 • גביע 280 מ"ל


 • גביע 285 מ"ל


 • גביע 300 מ"ל

 • darplast

  גביע 360 מ"ל


 • גביע 365 מ"ל


 • גביע 385 מ"ל


 • גביע 400 מ"ל


 • גביע 440 מ"ל


 • גביע 450 מ"ל


 • גביע 500 מ"ל


 • גביע 500 מ"ל

 • darplast

  גביע 530 מ"ל


 • דלי 600 מ"ל


 • דלי 600 מ"ל

 • darplast

  גביע 660 מ"ל


 • דלי 675 מ"ל


 • גביע 700 מ"ל


 • גביע 810 מ"ל


 • דלי 900 מ"ל


 • דלי 1.1 ליטר


 • קופסא 1.1 ליטר


 • קופסא 1.3 ליטר


 • דלי 1.3 ליטר


 • קערה 2.3 ליטר


 • דלי 2.4 ליטר


 • דלי 2.5 ליטר


 • דלי 2.7 ליטר


 • דלי 3.1 ליטר


 • קופסא 3.4 ליטר


 • דלי 4 ליטר


 • קערה 4.1 ליטר


 • דלי 6.1 ליטר


 • דלי 6.1 ליטר


 • דלי 11.7 ליטר


 • דלי 12.7 ליטר


 • מיכל 16 ליטר


 • דלי 19.8 ליטר


 • מיכל 20 ליטר


 • מיכל 26 ליטר


 • מיכל 32 ליטר


 • מיכל 47 ליטר


 • מיכל 53 ליטר