אובלים ומיוחדים


  • קופסא 610 מ"ל


  • קופסא 1.1 ליטר


  • קופסא 1.1 ליטר


  • קופסא 1.2 ליטר


  • קופסא 1.6 ליטר


  • קופסא 1.6 ליטר


  • קופסא 2 ליטר


  • קופסא 2.2 ליטר


  • קופסא 2.2 ליטר